De ouderbijdrage worden via WisCollect afgehandeld.

Toelichting over de ouderbijdrage kunt u hier nalezen.

Doorlopende reisverzekering

Het onderwijs vindt ook steeds meer buiten school plaats, zelfs steeds meer in het buitenland. Daarom heeft Melanchthon een doorlopende reisverzekering afgesloten voor al haar medewerkers (waaronder stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen) en leerlingen.

Verzekerde hoedanigheid:  Excursies, reizen onder de vleugels van de onderwijsinstelling

Dekkingsgebied: Wereld

Condities:  Europeesche Verzekeringen algemene voorwaarden doorlopende reisverzekering

Eigen risico:  Nihil