Het vmbo bestaat uit vier ‘leerwegen’ die aansluiten op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo): de theoretische leerweg (TL), de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de basisberoepsgerichte leerweg (BBL). Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is een vierjarige beroepsgerichte opleiding. Na het vmbo-gl kan een leerling instromen in havo 4 of starten met een van de vele mbo-opleidingen. De gemengde leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo.

In de onderbouw hanteren we 4 soorten klassen: BBL LWOO,  BBL/KBL, KBL/GL en GL/TL. In de onderbouw volgen alle leerlingen op Berkroden dezelfde vakken, waaronder ook het WereldPlan. Ze maken op een uitdagende, praktische manier kennis met de verschillende leerroutes. Einde klas 2 wordt het definitieve niveau (BBL, KBL of GL) bepaald en het vakkenpakket voor de bovenbouw gekozen.

VMBO gemengde leerweg (GL)

Na het vmbo-gl kan een leerling instromen in havo 4 of starten met een van de vele mbo-opleidingen. De gemengde leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo.

GL/Mavo-programma

Berkroden biedt naast de verplichte vakken een zesde extra theorievak aan. Dit biedt dezelfde rechten en doorstroommogelijkheden als een TL (mavo) diploma. Je kunt eind 4e klas ervoor kiezen om je GL-diploma om te wisselen voor een TL-diploma.

Voorbereiding Havo

Voor leerlingen die willen doorstromen naar de havo bieden we extra stof en lessen aan.

Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

Na het vmbo-kbl kan een leerling starten met een van de vele mbo-opleidingen. De kaderberoepsgerichte  leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo.

Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Na het vmbo-bbl kan een leerling starten met een van de vele mbo-opleidingen. De kaderberoepsgerichte  leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen niveau 2 in het mbo.

De lessentabel van alle leerjaren is hier te vinden: Lessentabel 19-20 Melanchthon Berkroden