Wij vinden het belangrijk om leerlingen met een zorgvraag een goede plek binnen onze school te kunnen bieden.We willen deze leerlingen voldoende ondersteuning kunnen bieden. Dit kan alleen als het percentage leerlingen met een zorgvraag in ver­houding blijft tot de rest van onze schoolpopulatie.

Indien sprake is van een zorgvraag, zullen we de afweging maken, kunnen we op deze zorgvraag ingaan of gaat het onze deskundigheid en kracht te boven. Uiteraard vindt er altijd overleg plaats met de basisschool.

Deze leerlingen worden altijd besproken in de commissie van advies.

Binnen zes weken na ontvangst van het naar waarheid ingevulde, volledige dossier wordt bekend of de leerling definitief geplaats kan worden.

Voor vragen over Berkroden kunt u altijd contact op nemen met

mevr. J. Heijlaerts (afdelingshoofd leerjaar 1)  of dhr. H. Bom (zorg coördinator).

Het schoolondersteuningprofiel van Berkroden is hier te downloaden: Schoolprofiel-Melanchthon-Berkroden-2019