Het onderwijs is een boeiende wereld die meer dan ooit in beweging is. Dat geldt zeker ook voor Melanchthon, met vestigingen in de grootstedelijke omgeving en in groeigebieden. De sfeer op onze school is te karakteriseren als dynamisch, warm en mensgericht. Ieder team heeft zijn eigen karakteristiek, maar de betrokkenheid is op alle vestigingen en in alle teams groot. Hieronder willen we in enkele woorden duidelijk maken wat werken bij Melanchthon zo plezierig maakt.

Introductieprogramma
Een nieuwe medewerker op Melanchthon start met een introductieprogramma. Zo leer je de school en de collega’s kennen en voel je je sneller thuis. We organiseren ook regelmatig thema-bijeenkomsten (bijvoorbeeld klassenmanagement en orde, activerende didactiek).

Coaching
Melanchthon leidt jonge docenten op via het duale traject, Opleiden in de School, OidS. Daarin speelt coaching van startende docenten door een ervaren docent/coach een belangrijke rol. Ook (nieuwe) leraren die niet via OidS bij ons binnenkomen kunnen gebruikmaken van deze coaching.

Diversiteit
Net als onze leerlingpopulatie is ook ons medewerkersbestand divers en multicultureel. We kunnen van elkaar leren en elkaar versterken. Ook in leeftijdsopbouw is ons team gevarieerd. Jong en oud zijn welkom!

Ontwikkeling en mobiliteit
Ons scholings- en ontwikkelingsbeleid biedt volop mogelijkheden; persoonlijke ontwikkeling wordt binnen Melanchthon zeer gestimuleerd. Doordat we negen vestigingen hebben, zijn er veel mogelijkheden om intern mobiel te zijn en elders nieuwe ervaringen op te doen. Ook binnen het grotere CVO-verband zijn die mogelijkheden er.
Persoonlijke ontwikkelingsplannen en ontwikkelingsgesprekken helpen om gericht aan bepaalde competenties te bouwen. Medewerkers houden zelf hun bekwaamheidsdossier bij.

Bindend en boeiend
We willen dat ons onderwijs bindend en boeiend is. Dat mes snijdt voor medewerkers aan twee kanten: de uitdaging om de leerlingen te blijven boeien en de kans om zelf ook steeds geboeid te blijven.

Dynamisch Personeelsbeleid CVO op weg naar 2020
Professioneel Personeelsbeleid CVO op weg naar 2020
Traject begeleiding startende docenten binnen Melanchthon