jongen-lachend

Vertel: wat kenmerkt jou?
Hoe staat het met je werkhouding? Hoe goed ben jij in communiceren, plannen, organiseren, samenwerken, onderzoeken, kritisch kijken (ook naar jezelf) en presenteren? Welke andere vaardigheden en kwaliteiten heb jij? Op Bergschenhoek volgen we jouw ontwikkeling van leerjaar 1 t/m 6 op de voet: wat kun je al, wat wil je leren en hoe pakken we dat aan? Je bouwt je eigen competentieportfolio op, met daarin al je kennis, ervaring, vaardigheden, talenten, houding en gedrag.

Je geeft jezelf scores en je krijgt ook van je docent feedback op je ontwikkeling. Tijdens de voortgangsgesprekken met je mentor en je ouders/verzorgers vertel jij waar je goed in bent en wat je nog kunt verbeteren.