Wilt u uw kind aanmelden bij ons?

Gesprek

Is uw kind enthousiast over onze school en wilt u hem/haar aanmelden bij ons? Dan willen wij graag met u en uw kind in gesprek om hem/haar beter te leren kennen. Hiervoor maken we een afspraak. Gezamenlijk gaan we bespreken of uw kind zich thuis gaat voelen en zal kunnen presteren bij ons. Natuurlijk heeft dat te maken met het niveau waarop ingestroomd wordt, eventuele ideeën over de schoolloopbaan op Melanchthon, over de specifieke onderwijsrichtingen die wij bieden (zoals Technasium en Business Class) en met het soort school dat we zijn. Het belangrijkste gespreksonderwerp is ons onderwijsconcept en de manier van leven en werken op Melanchthon Bergschenhoek. We willen dat uw kind op zijn/haar plek is bij ons, want als uw kind eenmaal bij ons begint, willen we hem/haar natuurlijk niet meer kwijt.

 Randvoorwaarden:

 • Passend niveau-advies bij onze school? (havo, havo/vwo, vwo)
 • Passend in ons schoolprofiel? (alleen indien extra zorg nodig is)
 • Is Melanchthon Bergschenhoek de eerste keuze van uw kind?
  Zo ja, dan verwachten wij een vooraanmelding van uw kind via het formulier op onze website. Vervolgens maken wij een afspraak voor een gesprek

Meenemen naar het gesprek:

 • Originele formulier schooladvies van de basisschool
 • Uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de laatste drie schooljaren
 • Identiteitskaart of paspoort
 • Pasfoto
 • Eventuele overige informatie die van belang kan zijn voor ons

Uiterlijk 22 maart gaat de bevestiging van aanname op de post.

Het onderwijskundig rapport vragen wij na het gesprek op bij de basisschool. Mocht u het document al in bezit hebben, dan kunt u dit wel meebrengen.

Voorrangsregels

Mocht het zo zijn dat heel veel kinderen voor onze school kiezen en wij niet alle leerlingen kunnen plaatsen om op een prettige manier samen te leven in het gebouw en de onderwijskwaliteit te garanderen, dan zullen onze voorrangsregels in werking treden.

Wij hebben plaats voor 210 leerlingen. Er komen in principe 3 havo/vwo-klassen, 2 atheneumklassen en 2 gymnasiumklassen.

Tot nu toe hebben we elk jaar alle aangemelde leerlingen met een passend advies kunnen plaatsen!

Heeft uw kind een vwo of havo/vwo-advies? Dan is dit de volgorde van aanname:

 1. Broertje of zusje bij ons op school
 2. Woonachtig in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk of Pijnacker
 3. Woonachtig in Delfgauw
 4. Woonachtig in Rotterdam
 5. Woonachtig in Zoetermeer
 6. Overige woonplaatsen

 Heeft uw kind een havo-advies? Dan is dit de volgorde van aanname:

 1. Broertje of zusje bij ons op school
 2. Woonachtig in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs of Pijnacker
 3. Woonachtig in Bleiswijk (deze staat op 3, omdat een havo-leerling ook kan instromen op Melanchthon De Blesewic)
 4. Woonachtig in Delfgauw
 5. Woonachtig in Rotterdam
 6. Woonachtig in Zoetermeer
 7. Overige woonplaatsen

Aan De Zijde staan twee scholen voor havo/vwo die jaarlijks samen tussen de 400 en 430 nieuwe brugklasleerlingen een plek bieden.

In de aanmeldperiode wordt geregeld overleg gevoerd om de procedure op elkaar af te stemmen.

Uitgangspunt daarbij is om de beschikbare capaciteit van beide scholen zo optimaal mogelijk te benutten, zodat we, in principe, alle leerlingen die aan de voorrangsregels van beide scholen voldoen en graag onderwijs aan De Zijde willen volgen een plek kunnen bieden.

Bij de uiteindelijke inschrijving van leerlingen wordt een plaatsingsprocedure gebruikt.

Meer weten? Stel een vraag.