Wilt u uw kind aanmelden bij ons?

Gesprek

Is uw kind enthousiast over onze school en wilt u hem/haar aanmelden bij ons? Dan willen wij graag met u en uw kind in gesprek om hem/haar beter te leren kennen. Hiervoor maken we een afspraak. Gezamenlijk gaan we bespreken of uw kind zich thuis gaat voelen en zal kunnen presteren bij ons. Natuurlijk heeft dat te maken met het niveau waarop ingestroomd wordt, eventuele ideeën over de schoolloopbaan op Melanchthon, over de specifieke onderwijsrichtingen die wij bieden (zoals Technasium en Business Class) en met het soort school dat we zijn. Het belangrijkste gespreksonderwerp is ons onderwijsconcept en de manier van leven en werken op Melanchthon Bergschenhoek. We willen dat uw kind op zijn/haar plek is bij ons, want als uw kind eenmaal bij ons begint, willen we hem/haar natuurlijk niet meer kwijt.

 Randvoorwaarden:

  • Passend niveau-advies bij onze school? (havo, havo/vwo, vwo)
  • Passend in ons schoolprofiel? (alleen indien extra zorg nodig is)
  • Is Melanchthon Bergschenhoek de eerste keuze van uw kind?
    Zo ja, dan verwachten wij een vooraanmelding van uw kind via het formulier op onze website. Vervolgens maken wij een afspraak voor een gesprek

Meenemen naar het gesprek:

  • Originele formulier schooladvies van de basisschool
  • Uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de laatste drie schooljaren
  • Identiteitskaart of paspoort
  • Pasfoto
  • Eventuele overige informatie die van belang kan zijn voor ons

Uiterlijk 22 maart gaat de bevestiging van aanname op de post.

Het onderwijskundig rapport vragen wij na het gesprek op bij de basisschool. Mocht u het document al in bezit hebben, dan kunt u dit wel meebrengen.

Voorrangsregels

De voorrangsregels die gelden bij de aanname vindt u hier.

 

Meer weten? Stel een vraag.