Overstaproute.
Alle scholen in Lansingerland doen sinds 2021 mee met de Overstaproute.
Belangrijke data en activiteiten in verband met de Overstaproute:

 • Tussen 20 februari en 17 maart 2023 dient u middels het bij de Overstaproute horende formulier uw scholen van voorkeur aan te geven. In het geval van Lansingerlandse basisscholen wordt dit formulier op de basisschool verstrekt. Het formulier voor basisscholen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt u hier.
 • Bij de school van eerste voorkeur levert u het formulier met de code voor Onderwijs Transparant in. Met die code kunnen wij het Onderwijskundig Rapport benaderen dat de basisschool heeft opgesteld en dat wij gebruiken om te bepalen of een leerling plaatsbaar is.
  Let op: u dient uw kind ook via het aanmeldformulier op onze site (actief vanaf 20 februari 2023) aan te melden. Die informatie is belangrijk bij de administratieve afhandeling na plaatsing.
 • Op na 17 maart bekijken de scholen voor voortgezet onderwijs in hoeverre de aangemelde leerlingen plaatsbaar zijn.
  Mocht er sprake zijn van over-aanmelding (er melden zich meer leerlingen dan de school kan plaatsen) dan doet de school mee met de centrale loting op 23 maart 2023. Alle leerlingen die zich aangemeld hebben, ontvangen daarvoor een uniek aanmeldnummer.
 • Na 23 maart 2023 ontvangt u, wanneer uw kind kan worden toegelaten, per mail een uitnodiging voor een intakegesprek samen met uw kind.

Voorrangsregels
Bij je uiteindelijke inschrijving gebruiken wij een plaatsingsprocedure (klik hier om deze plaatsingsprocedure te downloaden). Mocht het zo zijn dat heel veel leerlingen voor onze school kiezen en wij niet al deze leerlingen kunnen plaatsen, dan hanteren we onderstaande voorrangsregels.


Wij hebben plaats voor 230 leerlingen: vier havo/vwo-brugklassen, twee atheneum-brugklassen en twee gymnasium-brugklassen.


Je kunt je bij ons aanmelden met een vwo-, havo/vwo- of havo-advies.

Dit is de volgorde van aanname:

 1. 1. Familielid in de eerste lijn (bijv. broertje/zusje) bij ons op school
 2. 2. Woonachtig in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk of Pijnacker
 3. 3. Overige woonplaatsen (Delfgauw, Rotterdam, Zoetermeer, …..)

Heeft u vragen, mail dan naar Jennifer Tromp, afdelingshoofd leerjaar 1: [email protected]

Hier leer je wat je in de toekomst nodig hebt en wat je wilt ontwikkelen

Een veilige, vertrouwde school waar je goed kunt leren

Inspirerend onderwijs waar je het beste uit jezelf haalt

Op Bergschenhoek kennen we elkaar en nemen we de tijd voor elkaar

Maak je eigen keuzes: wat kun je en waarin ben je geïnteresseerd?

Een open gebouw met fijne ruimtes en moderne leermiddelen

Bereid je voor op een mooie rol in de samenleving