De school heeft er voor gekozen om een zo breed mogelijk aanbod neer te zetten.

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van diverse verrijkende programma’s. zoals bijvoorbeeld

Meer informatie hierover vindt u/vind je achter de button in het startmenu in de linkerkolom.