De route naar het examen start zodra de leerlingen in de bovenbouw (leerjaar 4) terecht komen.
Het programma dat leerlingen voor hun examen moeten afwerken staat vermeld in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Dit PTA staat op onze Elektronische Leeromgeving; de leerlingen hebben hiervoor inloggegevens gekregen.