Nieuwe sociale media vragen extra aandacht voor wat én voor de wijze waarop we met elkaar communiceren. Sociale media als bijvoorbeeld Facebook en You Tube bieden veel mogelijkheden die er tot voor kort nog niet waren, met heel veel plussen alsook met een aantal minnen. Daarbij speelt de snelheid van communiceren een grote rol alsook het soort contact dat veelal zonder beeld, zonder mimiek en toon plaatsvindt. Soms zenden we te snel, zonder echt na te denken en de gevolgen van onze uitspraken te overzien.

Nu zouden we kunnen volstaan met de regel dat de heersende fatsoensnormen zoals in de wet genoemd ook bij de nieuwe sociale media van kracht zijn. Toch blijkt in de praktijk dat men zich digitaal niet altijd realiseert wat deze normen betekenen en wat men versneld en voor een groter publiek teweeg kan brengen.

Melanchthon Bergschenhoek sluit zich daarom in principe aan bij het protocol sociale media van de Besturenraad. Het betreft een protocol dat houvast biedt voor ouders, leerlingen en medewerkers.

Posted in: ORGANISATIE