Melanchthon (1497-1563) is een naam om trots op te zijn. Philippus Melanchthon was classicus en theoloog en speelde een vooraanstaande rol in de reformatie, naast mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn. Hij was een onderwijsman in hart en nieren en één van de grondleggers van het moderne onderwijs in Europa. Hij stichtte scholen, ontwierp leerplannen en opleidingen en vernieuwde het onderwijs in Duitsland op tal van punten. Een naam om trots op te zijn.

Melanchthon Bergschenhoek is één van de Melanchthonscholen in Lansingerland en Rotterdam en bestaat sinds 2005. De school startte destijds met 88 leerlingen. Nu zijn dat er ongeveer duizend.