Melanchthon Bergschenhoek, een open christelijke school waar iedereen welkom is

‘Vanuit relaties naar prestaties’ is een van onze belangrijke motto’s. Door vanuit relaties te werken vormen de bewoners van de school als vanzelf gezamenlijk een inspirerende levensgemeenschap waarbinnen je jezelf mag zijn.

Van alle bewoners van de open christelijke school verwachten we dat zij respect en interesse hebben voor de pluriformiteit aan levensbeschouwelijk geïnspireerde opvattingen van de mensen in de school.

Van de medewerkers van de school verwachten we dat zij vanuit hun rol binnen de school en op basis van de op voorhand op de Bijbelse traditie geïnspireerde waarden spelers zijn in het veld, dat zij elkaar en de leerlingen aanzetten tot nadenken over hoe zij in het leven kunnen staan en wat zij intrinsiek voor anderen kunnen betekenen.

Onze multiculturele, multireligieuze en geseculariseerde maatschappij vraagt om, met respect voor elkaars standpunten en op basis van gelijkwaardigheid als mens op deze aarde, op zoek te gaan naar universele waarden teneinde prettig met elkaar te kunnen leven en als persoon te kunnen groeien.

De medewerkers van de school hoeven zich daarbij echter geenszins onbetuigd te laten en zich neutraal op te stellen. Sterker nog, als voorbeeld, in woorden en daden mag, moet elke medewerker en bewoner voor zijn geloof kunnen uitkomen, met respect voor andersdenkenden maar zeker niet opleggend dan wel indoctrinerend.

Scenario Bergschenhoek, een manier van leven

Melanchthon Bergschenhoek staat voor een school met een ontwikkelcultuur. Uitgangspunt daarbij is het mensbeeld dat iedere leerling en ieder personeelslid van de school het in zich heeft om goed werk te willen leveren en vervolgens de behoefte heeft om te worden gewaardeerd. Ieder heeft baat bij een passende en richtinggevende structuur, aan duidelijk verwoorde verwachtingen. En ieder heeft de wil om te groeien en zich te ontwikkelen.

Niet voor niets is één van de motto’s van de school: ‘We leren niet voor de school, maar voor het leven’. Kennis, maar zeer zeker ook competenties en werkhouding doen er toe!

Het is dan ook zaak om samen vast te stellen waar je staat (A) en waar je kunt en wilt komen te staan (B). De afstand tussen A en B dient een gezonde spanning op te leveren… het betreft de ontwikkeling die men hoopt door te maken. Oftewel: voor elk mens een reëel ontwikkelperspectief!
Waar ben je goed in? Wat is voor verbetering vatbaar? Waar heb je hulp bij nodig? Wat zijn je goede voornemens en hoe wil je je ontwikkelen?

Het bovenstaande moet er toe leiden dat de leerling met voldoende zelfvertrouwen, vaardigheden en met een goede instelling, met voldoende bagage de school verlaat om zich in het vervolgonderwijs en in de maatschappij te kunnen redden.