Hier leer je voor het leven
‘Je mag er zijn, je doet ertoe’. Dit geldt voor alle mensen op Melanchthon Bergschenhoek. Want iedereen is uniek en kostbaar. Iedereen verdient liefde en aandacht, zodat we ons kunnen verbinden en ontplooien. Iedereen leert bij ons verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor anderen, voor zijn leefomgeving en de aarde. Iedere leerling mag zijn en worden wie hij is. We zijn allemaal gelijk, maar niemand is hetzelfde. Daarom behandelen wij iedereen bewust ongelijk. Opdat iedereen zijn eigen weg in het leven vindt en bijdraagt aan de samenleving en een mooie toekomst. Onze kernwaarden luiden niet voor niets: eigenaarschap, naastenliefde, verbondenheid en optimisme.

Meer dan kennis en vaardigheden
Op Bergschenhoek ga je voor meer dan een diploma. Natuurlijk doe je hier heel veel kennis, vaardigheden en competenties op. Daarnaast bereid je je voor op een leven in een gemeenschap met tradities, normen en waarden. En je ontwikkelt je als mens, bijvoorbeeld door je eigen mening te vormen, je eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen.

Wij samen
Wij begeleiden je om eigenaar te worden van je eigen leerproces. Vertel: wie ben je, wat kun je, wat wil je leren en hoe leer jij? Op Bergschenhoek kun je op maat werken, krijg je ruimte om je eigen keuzes te maken en motiveren we je om meer te doen en te leren. Maar niet alleen jij als individu staat centraal; we trekken ook samen op. We hebben oog voor de klas, de school, de maatschappij. Wat beteken jij voor de ander en voor de samenleving – dichtbij en veraf?

Kennis krijgt betekenis
De docenten dragen niet alleen kennis over, maar coachen je ook bij het verwerven van kennis en vaardigheden, je persoonlijke ontwikkeling en het vinden van je plek in de samenleving.
Daarbij verbinden we steeds de school met de buitenwereld. Want: kennis en vaardigheden moeten betekenis krijgen. Zoals een oud gezegde luidt: ‘Non scholae, sed vitae discimus’. Dat betekent: ‘Wij leren niet voor school, maar voor het leven.’

Verbinding met praktijk
We leggen op allerlei manieren verbinding tussen school en praktijk. Bijvoorbeeld met het Technasium, waar je oplossingen ontwerpt voor vraagstukken van bedrijven. Jong Ondernemen, waar je je eigen bedrijf opricht. Maar ook maatschappelijke stages, excursies, acties voor een goed doel (bijvoorbeeld Make a Wish) en profielkeuzestages.

Meer informatie vind je in ons schoolplan.

Hier leer je wat je in de toekomst nodig hebt en wat je wilt ontwikkelen

Een veilige, vertrouwde school waar je goed kunt leren

Inspirerend onderwijs waar je het beste uit jezelf haalt

Op Bergschenhoek kennen we elkaar en nemen we de tijd voor elkaar

Maak je eigen keuzes: wat kun je en waarin ben je geïnteresseerd?

Een open gebouw met fijne ruimtes en moderne leermiddelen

Bereid je voor op een mooie rol in de samenleving