ORGANISATIE

Organisatiestructuur

De algemene directie van Melanchthon bestaat uit:
de heer drs. N. van den Eijkel MME, algemeen directeur
mevrouw drs. C.G. Schmidt, directeur onderwijs
de heer ing. P.A. Zweekhorst, directeur bedrijfsvoering

Directeur AVO Lansingerland:
de heer Hospes

Vestigingsdirectie:
de heer G. Hospes
mevrouw drs. E.H. Wijnberger-Van Engen

De afdelingshoofden:
mw. J.M. Tromp – leerjaar 1
dhr. M. Ammerlaan – leerjaar 2
mw. A. van Eck – leerjaar 3
dhr. P.M. van Olst – leerjaar  4, 5 en 6 VWO
dhr. P.C. Aangeenbrug – leerjaar 4 en 5 HAVO

De decanen:
mw. drs. M. Feitsma voor de HAVO-afdeling
dhr . K. van Rijk voor de VWO-afdeling

De zorgcoördinator:
mw. E. Huntington

De mentoren:
B1 – mw. Ramp en mw. Waaijer
B2 – mw. Stolk en mw. Van der Put
B3 – dhr. Slotema en en mw. Jehee
B4 – mw. Lavin en dhr. Van Wijngen
B5 – mw. Zalm en mw. Le Grand
B6 – mw. Neelis en dhr. Visser
B7 – mw. Den Haan en mw. Visser
B8 – Mw. Van der Ploeg en mw. Van Steenis
G2a – mw. Janssen
G2b – mw. Sies
A2a – dhr. Veerman en dhr. Ammerlaan
A2b – dhr. Boot en dhr. Nijhof
A2c – dhr. Van ’t Hof en dhr. Donker
H2a – mw. Brus en dhr. Van der Ende
H2b – dhr. Boesberg en dhr. Ammerlaan
G3a – mw. Bontje
G3b – mw. Groenewege en mw. De Wit
A3a – mw. Van Beelen en mw. Wiechers
A3b – mw. Clarijs en dhr. Drost
A3c – mw. Gölpinarli en mw. Euren
H3a – dhr. Van Idsinga en mw. Van der Velden
H3b – dhr. Couvée en dhr. Riekwel
H3c – dhr. Stam en mw. Ludick
V4a – mw. Vos
V4b – dhr. Poppe
V4c – mw. De Koning
V4d – dhr. Van Dijk
H4a – dhr. Happee
H4b – dhr. Schoon
H4c – mw. Van Overbeek
H4d – mw. Hagesteijn
V5 – dhr. Bahori / dhr. Geldof / mw. Ghazi / mw. Huntington / mw. Meewisse / mw. Priest
H5 –  dhr. Boshart / dhr. Van der Linden / dhr. Meijster / mw. Peeters
V6 – mw. Bremer / dhr. Van der Maarl / mw. Oprinsen / mw. Wolf
De administratie bestaat uit:
mw. M. van Giessen
mw. N. Jobse
mw. A. Bolleboom
mw. A. Kaijadoe
mw. G. Veldhuis

 De conciërges:
dhr. J. Hordijk
dhr. W. van der Sande

 

 

 

 

 

 

Bestuur

Melanchthon maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO omvat negen scholen, uiteenlopend van praktijkonderwijs tot gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen. Ze verzorgen op ruim 40 locaties onderwijs voor ongeveer 22.000 leerlingen. CVO is werkgever voor circa 2.200 mensen.

CVO bestuurt, maar begeleidt bijvoorbeeld ook scholen op het gebied van goede zorg aan leerlingen. Daarvoor heeft CVO het expertisecentrum Accent Onderwijsondersteuning.
CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog en respect voor haar vele verschijningsvormen. CVO biedt jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van leerlingen. Vanuit een open houding werken we samen met verschillende partners. Om ons onderwijs op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden.

Visiedocument-CVO

Correspondentie-adres
CVO
Postbus 2152
3000 CD ROTTERDAM

Telefoon: 010 – 217 13 99
E-mail: [email protected]
Internet: www.cvo.nl

Sociale media

Nieuwe sociale media vragen extra aandacht voor wat én voor de wijze waarop we met elkaar communiceren. Sociale media als bijvoorbeeld Facebook en You Tube bieden veel mogelijkheden die er tot voor kort nog niet waren, met heel veel plussen alsook met een aantal minnen. Daarbij speelt de snelheid van communiceren een grote rol alsook het soort contact dat veelal zonder beeld, zonder mimiek en toon plaatsvindt. Soms zenden we te snel, zonder echt na te denken en de gevolgen van onze uitspraken te overzien.

Nu zouden we kunnen volstaan met de regel dat de heersende fatsoensnormen zoals in de wet genoemd ook bij de nieuwe sociale media van kracht zijn. Toch blijkt in de praktijk dat men zich digitaal niet altijd realiseert wat deze normen betekenen en wat men versneld en voor een groter publiek teweeg kan brengen.

Melanchthon Bergschenhoek sluit zich daarom in principe aan bij het protocol sociale media van de Besturenraad. Het betreft een protocol dat houvast biedt voor ouders, leerlingen en medewerkers.

Stel een vraag