We willen niet wachten tot de grote reünie van 2030 om te horen hoe het met onze leerlingen is vergaan. Al hopen en vertrouwen we er op dat onze leerlingen goed terecht komen, het zal toch heel wat inspanning kosten om de ontwikkeling als mens en student door te trekken. Met de informatie die onze oud- leerlingen verstrekken hopen we ook feedback te krijgen op ons onderwijs dat moet inspelen op de maatschappij van 2025. Tevens hopen we dat onze huidige populatie leerlingen ook meekrijgt wat het vervolgonderwijs en de maatschappij vragen.

Hieronder volgen reacties van enkele oud-leerlingen.

* Tijmen Weerheijm
rechten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

Op de universiteit werken we regelmatig in werkgroepen, waar je ook echt wordt verwacht. Je zit vijf weken in een onderwijsgroep bestaande uit twaalf mensen. Je werkt samen op naar je tentamen. Dat samenwerken gaat mij prima af. De basis daarvoor was goed op Melanchthon Bergschenhoek.

* Joanne Rullens
Duitse taal en cultuur, én geschiedenis aan de universiteit Leiden

Ja twee studies…. Het grootse verschil met het voortgezet onderwijs vind ik de hoorcollege-werkgroep structuur. Misschien hebben de blokuren bijgedragen aan dat ik me goed kan concentreren tijdens de colleges van twee uur.

* Rik van den Beukel
rechtsgeleerdheid en als tweede studie Internationale Betrekkingen en Organisaties aan de Universiteit van Leiden

Het voordeel van Melanchthon Bergschenhoek is dat er naast het klaarstomen voor het eindexamen wordt gewerkt aan academische vaardigheden.
Ik heb gemerkt dat de alumni van Melanchthon Bergschenhoek en ook ikzelf beduidend hoger scoren dan het gemiddelde. We zijn goed voorbereid op de manier van studeren aan de universiteit.
En hoewel Engels beslist niet onder de maat is, mag de school op dit gebied nog ambitieuzer zijn. Ik denk dat de introductie van Cambridge-Engels op Melanchthon Bergschenhoek een stap in de goede richting is.

* Jessica Hoogendoorn
psychologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

Bij mijn studie heb het meeste profijt gehad van de vele presentaties die ik op Melanchthon Bergschenhoek heb mogen geven. De lange blokuren van 90 en 75 minuten hebben me goed geholpen om de lange colleges te volgen en mijn aandacht er bij te houden.