Onderwijs maken we samen
Wij vinden dat leerlingen, ouders/verzorgers en de school samen verantwoordelijk zijn voor het leerproces van de leerling. Betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het schoolleven is van groot belang. Wij zien graag dat u uw kind begeleidt bij schoolse zaken en contact onderhoudt met de mentor.

Kennismaking en jaarlijkse gesprekken
Wij organiseren kennismakingsbijeenkomsten en -gesprekken voor leerlingen die naar de brugklas gaan. Daarnaast zijn er in elk leerjaar leerling-ouder-mentor/docent-gesprekken waarbij we uw aanwezigheid belangrijk vinden. Uw kind vertelt o.a. waar hij/zij goed in is, wat hij/zij kan verbeteren en wat hij/zij van ons nodig heeft.

Ouderraad
We hebben een ouderraad die meedenkt over allerhande schoolzaken op verschillende  beleidsniveaus. De ouderraad organiseert een jaarlijkse thema-avond over omgaan met tieners en biedt de helpende hand bij bijvoorbeeld de open dag. De ouderraad kan door ouders van onze leerlingen bereikt worden door via onze elo Itslearning een bericht te sturen naar ‘ouderraad, Bergschenhoek’.

Medezeggenschapsraad
Aan Melanchthon is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit 28 leden. De helft daarvan wordt rechtstreeks door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders/verzorgers en een kwart door en uit de leerlingen. Ook het onderwijsondersteunend personeel is vertegenwoordigd. Alle Melanchthonvestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door één of meer personeelsleden, ouders/verzorgers en/of leerlingen.

Voor zijn activiteiten is de MR gebonden aan de Wet Medezeggenschap op Scholen, het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Afhankelijk van de aard van de stukken heeft de MR advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de algemene directie. Andere stukken ontvangt de raad ter informatie. De raad mag over alle onderwerpen die de school betreffen spreken en de directie van advies dienen.

De MR kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter en een vervangend voorzitter. In het jaarlijkse activiteitenplan staan doelstelling en werkwijze van de MR omschreven, evenals de planning van MR-vergaderingen gedurende het schooljaar.

Hier leer je wat je in de toekomst nodig hebt en wat je wilt ontwikkelen

Een veilige, vertrouwde school waar je goed kunt leren

Inspirerend onderwijs waar je het beste uit jezelf haalt

Op Bergschenhoek kennen we elkaar en nemen we de tijd voor elkaar

Maak je eigen keuzes: wat kun je en waarin ben je geïnteresseerd?

Een open gebouw met fijne ruimtes en moderne leermiddelen

Bereid je voor op een mooie rol in de samenleving