Onderwijs maken we samen
Wij vinden dat leerlingen, ouders/verzorgers en de school samen verantwoordelijk zijn voor het leerproces van de leerling. Betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het schoolleven is van groot belang. Wij zien graag dat u uw kind begeleidt bij schoolse zaken en contact onderhoudt met de mentor.

Kennismaking en jaarlijkse gesprekken
Wij organiseren kennismakingsbijeenkomsten en -gesprekken voor leerlingen die naar de brugklas gaan. Daarnaast zijn er in elk leerjaar leerling-ouder-mentor/docent-gesprekken waarbij we uw aanwezigheid belangrijk vinden. Uw kind vertelt o.a. waar hij/zij goed in is, wat hij/zij kan verbeteren en wat hij/zij van ons nodig heeft.

Ouderraad
We hebben een ouderraad die meedenkt over allerhande schoolzaken op verschillende  beleidsniveaus. De ouderraad organiseert een jaarlijkse thema-avond over omgaan met tieners en biedt de helpende hand bij bijvoorbeeld de open dag. De ouderraad kan door ouders van onze leerlingen bereikt worden door via onze elo Itslearning een bericht te sturen naar ‘ouderraad, Bergschenhoek’.

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschap betekent dat ouders, leerlingen en personeel meepraten, meedenken en meebeslissen over belangrijke zaken in scholen. In de geest van de wet op de medezeggenschap (WMS) is op Melanchthon sinds 1 februari 2021 de medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Dit houdt in dat iedere vestiging een eigen deelraad heeft waar zaken die op vestigingsniveau spelen aan de orde komen. De deelraden bestaan voor de helft uit personeelsleden en voor de andere helft uit ouders/leerlingen. Naast de deelraden kent Melanchthon een Groeps-MR die bestaat uit acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. Iedere deelraad levert twee leden aan de Groeps-MR (een personeelslid en een ouder of leerling). In de Groeps-MR komen zaken aan de orde die de vestigingen overstijgen. Zowel de deelraden als de Groeps-MR hebben advies- of instemmingsrecht op voorgenomen beslissingen van vestigingsdirecties dan wel de algemene directie. Ook hebben de raden recht op informatie over zaken die de scholen betreffen.

Hier leer je wat je in de toekomst nodig hebt en wat je wilt ontwikkelen

Een veilige, vertrouwde school waar je goed kunt leren

Inspirerend onderwijs waar je het beste uit jezelf haalt

Op Bergschenhoek kennen we elkaar en nemen we de tijd voor elkaar

Maak je eigen keuzes: wat kun je en waarin ben je geïnteresseerd?

Een open gebouw met fijne ruimtes en moderne leermiddelen

Bereid je voor op een mooie rol in de samenleving