De ouderraad praat mee over beleidszaken, maar helpt ook mee tijdens goede doelenacties, de open dagen en de avond van de diploma-uitreiking. Daarnaast organiseert de ouderraad de jaarlijkse algemene ouderavond in februari.

De ouderraad vergadert zes keer per jaar.

Vragen aan de ouderraad kunt u sturen naar [email protected]

De leden van de ouderraad zijn:

Dhr. Bierens
Mw. Bierhuis
Mw. Van Dalen (voorzitter)
Mw. Van Doremalen
Dhr. Etber
Dhr. Haagh
Mw. Van der Ham
Mw. De Jong
Mw. Jonker
Mw. Peels (vice-voorzitter)
Mw. Schipper
Dhr. De Slegte
Mw. Vernhout (secretaris)
Mw. Voogd
Mw. Wagner