Prestaties

Prestaties

Op Melanchthon Bergschenhoek werken we vanuit relaties naar prestaties. Relaties leggen en samen aanpakken staan hier voorop. Vanuit die basis kun jij je breed ontwikkelen en presteren. Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar ook om je werkhouding, sociale vaardigheden en competenties, die je nodig hebt nu en later. Want op Bergschenhoek leer je voor het leven.