Relaties

Relaties

Goede relaties zijn heel belangrijk om je goed te voelen op school. En als je lekker in je vel zit, ga je ook prettig met anderen om. Eén van onze belangrijkste motto’s is daarom ‘Van relaties naar prestaties’. Op Melanchthon Bergschenhoek nemen we de tijd voor elkaar en maken we samen de school: leerlingen, medewerkers, ouders en anderen. Dat schept een band en een stevige basis van waaruit jij en je medeleerlingen zich breed kunnen ontwikkelen.

We houden rekening met de leerstijl die het beste bij je past, we kijken naar je mogelijkheden en belangstelling, werken samen aan je competenties en geven je de ruimte om je eigen route te volgen in een veilige, vertrouwde school.