keuzemogelijkheden

Kies uit veel plusprogramma’s
Naast het gewone lesrooster kun je op elk niveau extra vakken kiezen. In de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) kun je kiezen uit:

  • ScienceKLAS, met legorobotics, arduino en 3D-printen
  • KunstKLAS, met muziek, drama en beeldende vorming
  • WereldKLAS, met koken en programma’s voor verdieping van talen

In de onderbouw kies je ook zelf een maatschappelijke stage en profielkeuzestage. Zo maak je kennis met allerlei sectoren en beroepen en krijg je een beeld wat bij jou past, of niet.

In de bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6) kies je uit:

  • Wiskunde D
  • Debatteren
  • Boekenclub
  • Filosofie
  • Boekhouden en marketing
  • Vecon Business school, waar je je eigen bedrijf start

Daarnaast kun je in de bovenbouw kiezen voor deelname aan het leerlingenpanel, het leerlingenparlement, de medezeggenschapsraad, de bijles-poule en een rol als junior-mentor voor andere leerlingen.

Talen op internationaal erkend niveau
Wil je les krijgen in Engels, Frans of Duits op een internationaal erkend niveau? Ook dat kan in de onder- en bovenbouw! Op havo, atheneum en gymnasium kun je meedoen met Anglia/Cambridge English. Je leert dan Engels op een internationaal erkend hoog niveau en krijgt daarvoor een certificaat. Een heel waardevol document, zeker omdat steeds meer studies in het Engels worden gegeven. Je kunt ook DELF en/of Goethe als plusprogramma kiezen; je leert dan Frans of Duits op een internationaal erkend niveau en krijgt daarvoor een certificaat.