“VerWONderen is het begin van inzicht”

WON

…. laat zien hoe je aan de hand van eigen vragen onderzoek kan doen;

…. prikkelt jouw nieuwsgierigheid;

…. stimuleert jou in de ontwikkeling van toekomstbestendige competenties zoals initiatief, creativiteit, probleem oplossen en samenwerken;

…. daagt jou uit om jezelf vragen te stellen over de wereld en kritisch met informatie om te gaan;

…. leert je al doende de spelregels van goed onderzoek kennen;

….  leert jou hoe je met onderzoek, en in samenwerking met anderen, nieuwe kennis kan ontwikkelen;

…. laat je zien hoe je een eigen bijdrage kan leveren aan de vele vraagstukken die we nog op te lossen  hebben;

…. stimuleert jou om mee te denken over en mee te doen aan de ontwikkelingen in de samenleving van onze toekomst;

…. bereidt je goed voor op een universitaire studie;

…. laat jou zien hoe leuk wetenschap is!

 

Melanchthon Bergschenhoek is vanaf 2014 aangesloten bij de WON akademie (www.wonakademie.nl), een netwerk van 50 scholen in Nederland.  Bij een aantal vakken op het vwo, vanaf leerjaar 1, leer je hoe je onderzoek kunt doen door goede hoofd- en deelvragen op te stellen en de antwoorden op de vragen te vinden door bijvoorbeeld te observeren of enquêtes af te nemen. Nieuwsgierigheid en kritisch vermogen zijn belangrijke eigenschappen, die je gaat ontwikkelen. Nieuwsgierig zijn naar hoe iets zit en kritisch bekijken of wat anderen (en jezelf!) beweren eigenlijk wel klopt.  Door onderzoekend te leren, kun je steeds nieuwe kennis verwerven. Omdat de wereld snel verandert  is dat belangrijk.  Je komt ook in contact met wetenschappers en je verdiept je in de wetenschapsfilosofie. Zo heeft professor Bas Haring aan de brugklassers verteld wat wetenschap  is.

 

Winnende teams op Regionale WON-manifestatie