• Afwezigheid van een leerling moet vóór 8.30 uur telefonisch worden doorgegeven aan de school.
  • In geval van ziekte tijdens de schooldag mag de leerling vertrekken nadat hij/zij toestemming heeft gevraagd aan het afdelingshoofd. Als de leerling thuis is aangekomen, dient één van de ouders/verzorgers dit telefonisch door te geven aan de school.
  • Als een leerling vóór of tijdens de les moet vertrekken of als hij later op school komt in verband met een afspraak elders, moet hij dit voor aanvang van de eerste les op school melden bij de administratie. Dit kan met een door één van de ouders/verzorgers ondertekend briefje.
  • Leerlingen die vóór het einde van de les weg moeten, halen vooraf een ‘vrij-uit-de-lesbriefje’ bij de administratie.
  • Richtlijn is doktersafspraken en dergelijke zoveel mogelijk buiten de lestijden te maken.
  • Als een leerling zonder melding afwezig is, belt de school naar de ouders om zeker te weten dat de leerling met reden afwezig is.