Randvoorwaarden:

  • Passend niveau-advies bij onze school? (vmbo gl/tl, tl/kbl, kbl, kbl/bbl, bbl)
  • Passend in ons schoolprofiel? (alleen indien extra zorg nodig is) Zo ja, dan verwachten wij een vooraanmelding van uw kind via het formulier dat vanaf 1 februari 2020 onderaan deze pagina beschikbaar is. Vervolgens maken wij een afspraak voor een gesprek.
  • Is Melanchthon Berkroden de eerste keuze van uw kind? Dan verwachten wij een vooraanmelding. Het digitale formulier vindt u vanaf 1 februari 2020 onderaan deze pagina. Pas als u een vooraanmelding heeft gedaan, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Meenemen naar het gesprek:

  • Originele formulier schooladvies van de basisschool
  • Uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de laatste drie schooljaren
  • Onderwijskundig rapport of de digitale code om het onderwijskundig rapport te kunnen downloaden
  • Identiteitskaart of paspoort
  • Eventuele overige informatie die van belang kan zijn voor ons.

Plaatsingscriteria

Mocht het zo zijn dat heel veel kinderen voor onze school kiezen en wij niet alle leerlingen kunnen plaatsen om op een prettige manier samen te leven in het gebouw en de onderwijskwaliteit te garanderen, zullen onze plaatsingscriteria gehanteerd worden. We verwachten het niet, maar mocht er sprake zijn van overaanmelding op onze school dan hanteren wij aannamebeleid. Wilt uw weten wat dit inhoudt, klik dan hier.

We verwachten iedereen uit Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Pijnacker, Delfgauw en Nootdorp te kunnen plaatsen!

We hebben plaats voor ongeveer 175 brugklasleerlingen, waarvan 32 LWOO leerlingen.

Tijdpad

Open dagen

Donderdag 23 januari 2020 19:00 – 21:00 uur

Vrijdag 7 februari 2020 19:00 – 21:00 uur

Voorlichtingsavond

Donderdag 30 januari 2020 19:30 – 20:30 uur

Digitaal vooraanmelden (vmbo zónder lwoo)

1 februari t/m 15 maart 2020

Inschrijfdagen (hiervoor ontvangt u na vooraanmelding een uitnodiging met tijd en datum)

Maandag 10 maart 2020 19:00 – 20:30 uur

Dinsdag 11 maart 2020 19:00 – 20:30 uur

Woensdag 11 maart 2020 13:30 – 17:00 uur

Uiterlijk 22 maart 2020 hoort u of uw zoon/dochter is geplaats op Berkroden.

Vanaf 1 februari 2020 kunt u via de site de vooraanmelding van uw kind doen.

Deze vooraanmelding is géén inschrijving.

Na 15 maart 2020 sluit de inschrijving en dienen alle zaken ingeleverd te zijn (voor LWOO is dit 1 februari 2020).

Aanmelding LWOO

De aanmeldprocedure BBL met LWOO voor schooljaar 2020/2021 werkt via een persoonlijk kennismakingsgesprek met dhr. Bom of dhr. Smit.

Heeft u al een vraag over plaatsing LWOO ? Neem contact op met dhr. H. Bom (ondersteuningscoördinator).

Heeft u vragen over aanmelden voor leerjaar 1, dan kunt u contact opnemen met de mevrouw Heijlearts.