Dit schooljaar heeft educatieve instelling de CED-groep een lesprogramma ontwikkeld over de thema’s verzekeringen, schade en brandveiligheid. Melanchthon Berkroden neemt deel aan dit lesprogramma.

Met hulp van waardespecialist CED (niet te verwarren met de educatieve instelling zelf) staat een CED-expert het komende jaar als coach voor bij ons de klas om onze derdejaars leerlingen gastlessen te geven over veiligheid en schade, inclusief praktijkopdrachten.

 

Bewustwording op dit gebied belangrijk. Zeker als je in de richting van techniek of de (technische) dienstverlening studeert is het goed om risico’s in je branche al vroeg te kunnen inschatten én te weten welke innovaties ze helpen beperken. Het project start dit najaar op onze school.

 

Een van de coaches is Theo van Vugt. “Mooi om deze leerlingen bij te praten over het schadevak, in de breedste zin van het woord. Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je het beste in de buurt, zo concreet mogelijk, met partijen die dicht bij je staan. In dit geval bieden we jongeren de kans zich te ontplooien én kunnen ze straks

hopelijk leed voorkomen: privé maar als het aan mij ligt ook als waardeprofessionals!”

Meer informatie kunt u hier lezen: CED-foto-project-vmbo-vlamt-voor-veiligheid