In het VMBO worden verschillende profielen aangeboden. Op Berkroden is dat het profiel: Dienstverlening & Producten (D&P). Dit profiel heet bij ons WereldPlan en is een brede opleiding. Er worden onderdelen uit de sectoren economie, techniek en zorg en welzijn behandeld. Je kunt nog alle kanten op! Alle leerlingen doen hierin eindexamen. Naast het profieldeel D&P kiest elke leerling keuzevakken binnen een leerroute, waardoor je je kunt verdiepen en verbreden.

De leerroutes zijn:

  • Techniek
  • Horeca
  • Zorg en Welzijn
  • Sport, beveiliging en veiligheid
  • Ondernemen
  • Ontwerpen
  • Multimedia

Aan het einde van leerjaar 2 kiest iedere leerling zijn vakkenpakket en leerroute voor Dienstverlening & Producten.

Hieronder staan de folders met informatie hierover:

Flyer-wereldplan-BL-KL-2017

Flyer-wereldplan-GL-2017-def

Presentatie-Praktijk-bovenbouw-BK

Presentatie-Praktijk-bovenbouw-GL