Onze christelijke identiteit

Je mag er zijn en je doet ertoe is het Melanchthon-brede credo en duidelijk voelbaar op onze
school. Wij zijn ervan overtuigd dat verschillen tussen mensen, zowel leerlingen als docenten, leerzaam zijn. In de open en veilige sfeer van onze school zijn we ondanks onze verschillen met elkaar verbonden. Docenten én leerlingen halen het beste bij zichzelf en anderen naar boven. Iedereen kan zichzelf zijn op school. We gaan respectvol met elkaar en elkaars spullen om. We praten met elkaar en niet over elkaar

Wij behandelen iedereen gelijk

Melanchthon Berkroden heeft een open christelijke identiteit. Dat betekent dat iedereen welkom
is op onze school, wat je religie, afkomst, geaardheid of gender ook is. Wij behandelen iedereen gelijk. Dat betekent ook dat iedereen de plicht heeft om de ander zich welkom te laten voelen.

Kernwaarden Berkroden

Wij hebben een aantal kernwaarden die wij als moreel kompas gebruiken in ons dagelijks leven
op de school: Eigenaarschap, Verbondenheid, Optimisme en Naastenliefde.

Verbondenheid

Wij vragen van iedereen op school. Collega’s, leerlingen en ouders dat zij deze kernwaarden steunen en actief uitdragen. Vrijheid van meningsuiting is op onze school een groot goed. Soms zoeken we met elkaar de grenzen op om ervan te leren. In alle gevallen blijven we open met elkaar in gesprek, houden wij rekening met elkaar en blijven we met elkaar verbonden. Iedereen hoort erbij.

Het beste wat je kunt worden is… jezelf.

Wat wil jij? Waar sta je? Waar wil je beter in worden?

Leer met een tablet, apps en boeken.

Op Berkroden leer je voor het leven!