Melanchthon Berkroden heeft schooljaar 2020-2021 32 bbl-LWOO (LeerWeg Ondersteunend Onderwijs) plaatsen. Dit zijn 2 klassen.

Heb je interesse in ons bbl-LWOO en wil je hier kennis mee maken?

Dit kan door middel van een rondleiding. Hierin geven wij aan hoe we binnen Berkroden bbl-LWOO vormgeven. Ook kun je meteen onze mooie school zien! De rondleiding is voor zowel ouders als de leerling zelf. Je kunt je hieronder opgeven voor deze rondleidingen.

De rondleidingen zullen gegeven worden door afdelingshoofd leerjaar 1 (mevrouw J. Heijlaerts) en ondersteuningscoördinatoren (meneer H. Bom en meneer G.J. Smit). De rondleidingen zijn alleen bedoeld ter kennismaking met onze school en ons bbl-LWOO. Er hoeven geen leerlinggegevens meegenomen te worden. De rondleidingen dienen niet als voorinschrijving.

Wil je inschrijven voor ons BL LWOO voor schooljaar 2020-2021?

We mailen u een bevestiging van de afspraak en een daarbij horend tijdstip