Mogen wij ons aan u voorstellen?

Onlangs is er een nieuwe Ouderraad (OR) opgericht en vertegenwoordigen wij vanaf nu de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen van Melanchthon Berkroden. Met enthousiasme en betrokkenheid leveren wij een bijdrage aan het beleid en functioneren van de school en het bevorderen van de onderlinge communicatie. Als OR willen wij graag de bereikbaarheid, de betrokkenheid en de connectie tussen school en thuis vergroten door een klankbord te zijn voor ouders, voogden en verzorgers, en een gesprekspartner te zijn voor de schoolleiding. In het bijzonder richten wij ons op het onderwijs en beleid, het klimaat en sfeer op school en de communicatie tussen gezin en school. De OR heeft een bestuur, hierin zijn een voorzitter en een secretaris vertegenwoordigd. Wij vergaderen meerdere keren per jaar en de voorzitter draagt ook namens de OR adviezen aan bij de MR.

Als lid van de OR stellen wij onszelf hierbij graag aan u voor;

Hannah van der Snoek – voorzitter

Mijn naam is Hannah van der Snoek en ik woon met mijn gezin in Berkel en Rodenrijs. Met twee kinderen op Melanchthon Berkroden is dit voor mij de ideale manier om nog meer in verbinding te staan met hun schoolactiviteiten. Juist in deze tijd waarin er extra veel flexibiliteit en veerkracht van zowel onze kinderen als van de school wordt gevraagd is goede communicatie tussen ouders en de school belangrijker dan ooit. Daar lever ik graag en met plezier een bijdrage aan!

Roos van der Meijden-Geluk – secretaris

Mijn naam is Roos van der Meijden en ik woon met mijn man en twee kinderen in Pijnacker. Onze zoon zit sinds 2020 op het Melanchthon. Betrokkenheid bij de school van mijn kinderen heb ik altijd belangrijk gevonden. Door mijn deelname aan de ouderraad hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren het onderwijs en alle bijkomende zaken op school.

Lisa Voets-Dekker

Mijn naam is Lisa Voets – Dekker en ik ben woonachtig in Berkel en Rodenrijs. Mijn dochter zit op Melanchton Berkroden. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij school. Op deze manier kan ik o.a. de zaken die spelen bij ouders en leerlingen bespreekbaar maken. Met plezier lever ik een bijdrage aan de ouderraad! 

Milko Verheijen

Graag zou ik via deze weg mij kort aan u willen voorstellen. Mijn naam is Milko Verheijen en wij wonen met ons gezin, zoals velen waarschijnlijk, in Berkel en Rodenrijs. Na een verleden als voorzitter van de Ouderraad van een gastouderbureau en als hulpouder op de basisschool van onze dochter is het voor mij een eer en een uitdaging om via de Ouderraad van Melanchthon Berkroden in verbinding te blijven met haar schoolactiviteiten. Ik vind het zeer belangrijk om een verbindingsstuk te zijn tussen ouders en school op allerlei gebied en lever daar met alle plezier graag een bijdrage aan.

Mocht u vragen hebben of suggesties voor de OR dan horen wij dat graag, neem gerust contact met ons op via:

Contact gegevens:

[email protected]

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad Melanchthon Berkroden

Het beste wat je kunt worden is… jezelf.

Wat wil jij? Waar sta je? Waar wil je beter in worden?

Leer met een tablet, apps en boeken.

Op Berkroden leer je voor het leven!