Veel gestelde vragen

Waar kan ik het PTA vinden?

Deze zijn te vinden bij examens.

Wat is het beleid van de school wat betreft te laat komen?

Wij hanteren het 3-6-9-14 beleid volgens de richtlijnen van leerplicht. Het beleid betreffende te-laat-komen vindt u hier.

Hoe vraag ik extra vakantie aan?

Wij houden ons aan de richtlijnen van leerplicht.
U kunt een aanvraag voor extra verlof indienen bij het afdelingshoofd. De informatie hierover kunt u krijgen bij de administratie of hieronder downloaden:

Stroomschema verlofaanvraag

Formulier extraverlof

Schoolverlof gemeente Lansingerland

Schoolverlof gemeente Pijnacker/Delfgauw/Nootdorp

Waar kan ik de cijfers van mijn kind vinden?

Die vindt u hier. De inlogcode is in het bezit van uw zoon/dochter. Bij problemen met inloggen kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter. De emailadressen kunt u hier vinden.

Waar kan ik belangrijke data vinden?

Wij houden u regelmatig op de hoogte van activiteiten via ons ouderbericht. Deze krijgt u regelmatig toegezonden via de email. Ook zijn alle ouderberichten hier na te lezen. De activiteiten vindt u ook op de agenda van de school.

Wat doet de school bij lesuitval?

Bij absentie van de docent wordt de les vervangen door een collega. Indien dit roostertechnisch niet mogelijk is, veranderen we het dagrooster. Deze roosters zijn te vinden op onze elektronische leeromgeving It’s Learning. Bij uitval aan het begin van de dag informeren we de leerling via een groeps-WhatsApp.

Wat is het dyslexiebeleid?

Op Berkroden besteden we veel aandacht aan dyslexie. Alle leerlingen in leerjaar 1 krijgen dyslexiescreening via Muiswerk. Onze dyslexiecoach (mevr. Braat) bekijkt welke ondersteuning nodig is het leerproces zo goed mogelijk te laten verlopen.  In het document Visie en werkwijze dyslexie staat onze werkwijze beschreven.

Waar kan ik het rooster vinden?

Het rooster van de leerling is in te zien op :  https://student.melanchthon.nl

De roosterwijzigingen zijn te bekijken via onze ELO:  http://melanchthon.itslearning.com

Hoe is de ouderbijdrage geregeld?

De regeling en informatie hierover kunt u vinden op een speciaal deel van onze website, deze kunt u hier vinden.

 

Wat kan ik als ouder voor Berkroden betekenen?

Ouderbetrokkenheid is voor ons erg belangrijk. Vandaar dat we graag gebruik willen maken van uw expertise op bv. werkgebied. Deze expertise zouden we kunnen gebruiken bij stages, bedrijfsbezoeken of voorlichting bij ons op school als gastspreker.

Onze stag coördinator is dhr. Y Zonneveld en mevr. F. Martijn  en bedrijfscontactpersoon is dhr. G. Smit.

Eenmaal per jaar houden we voor alle ouders een algemene voorlichtingsavond over een thema als : roken, alcohol of digitale media.

 

Wat zijn de afspraken over medicijngebruik?

Het toedienen van medicijnen gaat volgens vastgesteld protocol. Deze kunt u hier vinden.

Wat doet de school tegen pesten?

We werken volgens ons pestprotocol. Deze is hier te lezen:  pestprotocol Melanchthon