N.a.v. het grote aantal aanmeldingen voor de mavo-havo brugklas voor komend schooljaar hebben wij dit jaar deel moeten nemen aan de loting voor deze brugklas. Leerlingen voor de andere brugklassen zijn allen geplaatst.
Alle ouder(s)/verzorger(s) hebben per mail informatie ontvangen over de plaatsing en de verdere procedure.

In onderstaand overzicht staan de aanmeldnummers van de leerlingen met een mavo-havo advies die zijn ingeloot voor het schooljaar 2024-2025.

Aanmeldnummers (ingeloot)
48- 121- 119- 191- 22- 53- 114- 2- 125- 123- 175- 98A- 41- 39- 166B- 14- 86- 61- 21- 6- 172- 109- 54- 188- 57- 113- 161- 147- 42- 29- 24- 84- 96- 76- 143- 149- 15- 100- 129- 81- 94- 150- 37- 20- 122- 163- 75- 3- 28- 43- 137- 176- 148- 50- 91- 179- 78- 153- 71- 49- 1B- 1A- 184- 10- 128- 145- 67- 193- 5- 160- 25- 72- 156- 103- 168- 102- 87- 164- 90- 23- 108- 55- 85- 58- 36- 33- 74- 88- 194- 132- 18- 44- 63- 31- 151- 30- 62- 140- 120

Leerlingen die zijn uitgeloot, en op onze wachtlijst zijn geplaatst, staan op volgorde van de wachtlijst in onderstaand overzicht:

Aanmeldnummers (uitgeloot) op volgorde van wachtlijst
134- 4- 133- 27- 180- 182- 174- 105- 187- 19- 9- 178- 186- 111- 171- 196- 68

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Jij kiest, leert en ervaart op Melanchthon De Blesewic

Een modern gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?