Wilt u uw kind aanmelden bij ons?

Binnenkort maken we de data bekend van onze inschrijfdagen voor schooljaar 2020-2021. Hieronder vindt u alle noodzakelijke informatie.

Gesprek

Is uw kind enthousiast over onze school en wilt u hem/haar aanmelden bij ons? Dan willen wij graag met u en uw kind in gesprek om hem/haar beter te leren kennen. Hiervoor maken we een afspraak. Gezamenlijk gaan we bespreken of uw kind zich thuis gaat voelen en zal kunnen presteren bij ons. Natuurlijk heeft dat te maken met het niveau waarop ingestroomd wordt, eventuele ideeën over de schoolloopbaan op Melanchthon, over de specifieke ondersteuning, verbreding en verdieping die wij bieden en met het soort school dat we zijn. Het belangrijkste gespreksonderwerp is ons onderwijsconcept en de manier van leven en werken op Melanchthon De Blesewic. We willen dat uw kind op zijn/haar plek is bij ons, want als uw kind eenmaal bij ons begint, willen we hem/haar natuurlijk niet meer kwijt.

Randvoorwaarden:

  • Passend niveau-advies bij onze school? (vmbo-gl/tl, mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo)
  • Passend in ons schoolprofiel? (in het bijzonder indien extra zorg nodig is)
  • Is Melanchthon De Blesewic de eerste keuze van uw kind?

Meenemen naar het gesprek:

  • Origineel formulier schooladvies van de basisschool
  • Indien van toepassing de unieke code die u ontvangen heeft bij het adviesgesprek op de basisschool
  • Origineel onderwijskundig rapport (indien u geen unieke code heeft ontvangen)
  • Kopie van identiteitskaart of paspoort
  • Eventuele overige informatie die van belang kan zijn voor ons (denk aan: dyslexieverklaring, uitslagen van onderzoeken, etc)

Voorrangsregels

We verwachten het niet, maar mocht er sprake zijn van overaanmelding op onze school, dan hanteren wij een aannamebeleid. Wilt u weten wat dit inhoudt, klik dan hier.

Vragen?