De decaan van Melanchthon De Blesewic is:

    • dhr. R. v.d. Nieuwenhuizen

De rol van de decaan

De decaan helpt je bij het oriënteren op je toekomst en het maken van keuzes die gericht zijn op je toekomst. De heer van den Nieuwenhuizen geeft voorlichting en informatie over beroepsrichtingen, vervolgstudies, beroepen, schooltypen en toelatingseisen. Dit doet hij aan leerlingen maar ook aan ouders en mentoren. Door de vele contacten met het vervolgonderwijs en bedrijfsleven weet de decaan veel over opleidingsmogelijkheden en beroepen.