De decaan van Melanchthon De Blesewic is:

  • dhr. R. v.d. Nieuwenhuizen

De rol van de decaan

De decaan helpt je bij het oriënteren op je toekomst en het maken van keuzes die gericht zijn op je toekomst. De heer van den Nieuwenhuizen geeft voorlichting en informatie over beroepsrichtingen, vervolgstudies, beroepen, schooltypen en toelatingseisen. Dit doet hij aan leerlingen maar ook aan ouders en mentoren. Door de vele contacten met het vervolgonderwijs en bedrijfsleven weet de decaan veel over opleidingsmogelijkheden en beroepen.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is bedoeld om leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes .
Die competenties bieden handvatten zodat leerlingen op basis daarvan loopbaankeuzes leren maken, voor nu en in hun toekomstige loopbaan.

Op Melanchthon De Blesewic gebruiken we de digitale LOB methode Qompas om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties.

Binnen deze methode wordt aandacht besteed aan de loopbaancompetenties op het moment dat de leerling die nodig heeft, zo staat een brugklas leerling op een ander punt in deze ontwikkeling dan een examenkandidaat aan de vooravond van het eindexamen.

Binnen de verschillende leerjaren komen LOB-activiteiten aan bod die de leerling een bredere kijk op het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk geeft.
Zo gaan onze leerlingen op bedrijfsbezoeken, lopen ze stage, bezoeken ze onderwijsbeurzen en worden ze aangespoord om een dagje mee te lopen op een vervolgopleiding naar keuze.

De digitale methode van Qompas is de rode draad in dit geheel waar de leerling gedurende zijn of haar tijd op De Blesewic een loopbaandossier vult.
Het loopbaandossier is een digitaal logboek van alle relevante loopbaanervaringen waar de leerling zelf eigenaar van is.
Het loopbaandossier vaak de uitgangspositie voor het intakegesprek op het MBO of HBO.

 

Presentaties van informatieavonden:
infoavond-M2-jan-2019-decanaat-gedeelte
infoavond-M3-jan-2019-decanaat-gedeelte
profielkeuzeformulier havo 4 20182019

Voor alle vragen omtrent loopbaanoriëntatie en begeleiding en het decanaat van De Blesewic kunt u onderstaand formulier invullen.
Dhr. van den Nieuwenhuizen zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Vragen LOB en decanaat