Heraut 20 maart 2019

Bleiswijk – Met het slaan van de officiële eerste paal beleefde niet alleen Melanchthon De Blesewic in Bleiswijk dinsdagmiddag 12 maart een bijzonder moment. Het was tevens het moment waarop van start werd gegaan met de voltooiing van alle vernieuwingen van de vestigingen van Christelijke Scholengemeenschap Melanchthon in zowel Lansingerland als Rotterdam. Door Trees Borkus-Henskens

“We zijn trots op het slaan van de eerste paal, omdat dit de start markeert van het bouwproces dat moet leiden tot een nieuw deel voor De Blesewic,” opende algemeen directeur van Melanchthon Nico van den Eijkel de bijeenkomst in de school. Overigens de laatste paal die hij in zijn functie zou meemaken.
“We sloegen de laatste acht jaar bijna elk jaar een paal, maar we zijn hierna wel klaar. Als het bouwproces over ruim een jaar klaar is zal er voor De Blesewic een mooi schoolgebouw gerealiseerd zijn. Een gebouw waar modern mavo/havo onderwijs voor zo’n 700 leerlingen alle ruimte krijgt. Dan zijn we eindelijk verlost van de noodlokalen en verlost van de semipermanente huisvesting waar de school jarenlang gebruik van moest maken. Het maakt me ook trots dat Melanchthon in de kern Bleiswijk van de gemeente Lansingerland een mooi onderwijsaanbod kan bieden in twee moderne gebouwen.”
De algemeen directeur memoreerde: “De gesprekken en de onderhandelingen met de gemeente hebben nog veel spannende momenten gekend. En het angstbeeld om nog tot 2023 in de noodlokalen te moeten zitten heeft heel lang boven ons hoofd gehangen. Uiteindelijk hebben we elkaar gevonden in het nemen van een laatste stap; iets waarvoor CVO en Melanchthon hun nek redelijk ver moesten uitsteken. Maar er kan gestart worden; we hebben zelfs een heier gevonden en ook dat bleek geen eenvoudige klus in deze drukke bouwtijd.”

Eerste VO

“Bleiswijk had ooit de eerste school met voortgezet onderwijs en nu maakt Bleiswijk de parelketting af,” wist wethouder Ankie van Tatenhove. “Het is belangrijk voor ouders en leerlingen om in de eigen omgeving je leven op te bouwen.” Maar wat betreft het bouwen zat er een flinke crisis tussen, waardoor overal de bouw stagneerde. “De huisvesting is altijd een zorgencomponent. De vraag is groter dan waar op werd gerekend. Diverse scholen zijn inmiddels al weer aan het bijbouwen en dat geldt nu ook voor De Blesewic. Inmiddels is de school ook heel aantrekkelijk voor leerlingen van buiten Lansingerland.”

Het weer trotserend

Samen met de beide adjunct-directeuren van De Blesewic Marloes Bruinsma en Jaimie de Jongh wisten de oudste leerling Dylan Broekhuizen en de jongste Amber Groenendijk het slechte weer te trotseren en de starthandeling te verrichten. Ook algemeen directeur Nico van den Eijkel en Ankie van Tatenhove zetten de helm op. Met z’n zessen drukten ze op een grote rode knop, waarna de heimachine z’n werk ging doen. Gadegeslagen door de genodigden die deels vanachter het glas meegenoten.
Architectenbureau Van den Berg Groep maakte in 1995 het ontwerp van het huidige gebouw en ontwierp nu een moderne en vernieuwende aanbouw tussen het bestaande gebouw en de iets verder gelegen sporthal aan de achterzijde van de school. De bouw wordt gerealiseerd door aannemersbedrijf Van der Lecq en Droogers uit Bleiswijk. Naar verwachting zal de uitbreiding van 2000 vierkante meter in het voorjaar van 2020 gereed zijn, waarna de noodlokalen kunnen worden afgebroken.