Algemene directie:
dhr. drs. N. van den Eijkel MME, algemeen directeur
mw. drs. G.A. Schmidt, directeur onderwijs
dhr. ing. P.A. Zweekhorst, directeur bedrijfsvoering

Cluster-directeur Melanchthon Bergschenhoek en Melanchthon De Blesewic:
dhr. J.D.de Jong

Directie:
mw. drs. J. de Jongh- van der Valk – adjunct directeur

dhr. J. Hilgers -adjunct directeur

Afdelingshoofden:
mw. drs. T.H. van Royen – leerjaar 1 en 2 HAVO/VWO 
mw. drs. M.D.M. Zwaard– leerjaar 3 HAVO/VWO en 4-5 HAVO
dhr. R. Schoon – 2 t/m 4 MAVO

Mentoren schooljaar 2017-2018:

BB1                mw. K. Boerefijn
BB2                mw. L. Muijderman
BB3                dhr. M. Groeneveld
BB4                mw. M. Timmermans
BB5                mw. S van Gijn

AH2a              dhr. T. Groenendijk
H2b                mw. M v. Ravestein
H2c                mw. C. Hulsbosch
M2a                mw. A. Boer
M2b                 dhr. P. d. Prez
M2c                 dhr. B. Hoving     
M2d                 mw. L. v. Terwisga
M2e                 dhr. A. Kind

AH3a               dhr. P v.d. Bosch en dhr. W. v. Wijngaarden
H3b                 mw. A. Andrade
M3a                  dhr. M. Stoutjesdijk
M3b                  dhr. M. Schuur
M3c                  mw. E. Kooij
M3d                 dhr. P. Verhagen

M4a                 mw. P. Fontijn
M4b                 dhr. K. Dolderman
M4c                 mw. N. Barroso
M4d                 dhr. R. Kern
H4a                 dhr. J. Huisman
H4b                 dhr. M. Milosevic

H5a                 dhr. S v.d. Vlist
H5b                 mw. R. v.d. Eijk

Decanen:
dhr. R. v.d. Nieuwenhuizen

Zorgfunctionarissen
mw. L. Muijderman – zorgcoördinator en leerlingbegeleider
mw. N. Barroso – dyslexiecoach en leerlingbegeleider
mw. T. Kleerekoper – schoolmaatschappelijk werkster

Conciërges:
dhr. T. Wijling
dhr. J. de Jong
dhr. L. Doughlai

Administratie:
mw. M. van Vliet
mw. C. Rijndertse
mw. J. Fahrner

Posted in: ORGANISATIE