Melanchthon beschikt sinds kort over een eigen schoolboekenfonds voor alle opleidingen in de onderbouw en bovenbouw. De boeken in het boekenfonds worden in bruikleen verstrekt aan de leerlingen. Vanaf 2008 financiert de overheid de schoolboeken. De overheid stelt hiervoor per leerling een bedrag beschikbaar aan de school. In het boekenpakket zitten zowel werkboeken die de leerling aan het einde van het jaar mag houden als boeken die aan het einde van het jaar moeten worden ingeleverd.

Uiteraard is het de bedoeling dat leerlingen zorgvuldig met de boeken omgaan. Schade aan de boeken moet aan het eind van het jaar worden vergoed. Hetzelfde geldt bij het kwijtraken van boeken. De baten en lasten van het boekenfonds worden jaarlijks verantwoord in de afrekening. Ouders die in de medezeggenschapsraad zitten, krijgen deze stukken ter inzage en kunnen vragen stellen over het beheer en gebruik van het boekenfonds. In het reglement boekenfonds zijn het gebruik en de deelname aan het boekenfonds beschreven.

Posted in: FINANCIEN