Ons You-We-World onderwijs vraagt dat we ons gebouw optimaal kunnen benutten om de leerlingen te begeleiden, te laten ervaren, etc. De Blesewic heeft dan ook een modern gebouw tot haar beschikking met daarin alle mogelijkheden om ons onderwijs en onze begeleiding goed vorm te geven.

Als pilaar van ons onderwijs staat onze leerlingen begeleiding en in de kern de coaching van onze leerlingen. Het gebouw biedt de coaches voldoende ruimtes om de gesprekken met uw zoon of dochter te voeren om zo het welbevinden en de prestaties goed te begeleiden. Zo kunnen coaches gebruik maken van BusyPods (gesprekscabines) voor de coachgesprekken met hun leerlingen.

Modern onderwijs betekent ook ervaren en proeven. In ons sciencelab kunnen leerlingen de wetenschap ervaren met het uitvoeren van proefjes voor bijv. de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Een leuke en tastbare manier om onderwijs in een veilige en motiverende omgeving te ervaren.

Naast alle moderne lokalen met daarin alle moderne middelen die zowel de leerling als de docent nodig heeft voor de les kiezen leerlingen op De Blesewic er soms ook voor in tussenuren of na schooltijd te werken aan hun werk. Dat kan op een van onze twee leerlingwerkplekken in het gebouw. Hier hebben de leerlingen in alle rust de mogelijkheid om samen te werken aan projecten of hun huiswerk af te maken. En natuurlijk kan de leerling dan altijd de hulp inroepen van een van onze docenten.

Kortom, op De Blesewic voel je je thuis en heb je alle mogelijkheden en middelen om je veilig te ontwikkelen.

Lees meer

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Jij kiest, leert en ervaart op Melanchthon De Blesewic

Een modern gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?