Melanchthon (1497-1563) is een naam om trots op te zijn. Philippus Melanchthon was classicus en theoloog en speelde een vooraanstaande rol in de reformatie, naast mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn. Hij was een onderwijsman in hart en nieren en één van de grondleggers van het moderne onderwijs in Europa. Hij stichtte scholen, ontwierp leerplannen en opleidingen en vernieuwde het onderwijs in Duitsland op tal van punten. Een naam om trots op te zijn.

Melanchthon De Blesewic is één van de Melanchthonscholen in Lansingerland en Rotterdam.

Melanchthon De Blesewic heeft zich in de tweede helft van de negentiger jaren afgesplitst van de andere Melanchthon-vestiging in Bleiswijk, De Kring. Na hier eerst “ingewoond” te hebben is er later aan de Hoekeindseweg een noodlocatie neergezet. In 2002 werd een nieuw en modern schoolgebouw gerealiseerd.

De school startte destijds met 12 leerlingen. Dat zijn er momenteel 660. Het streven is een school te zijn met een omvang van maximaal 730 leerlingen; een optimaal aantal om alle vakkenpakketten voor de twee afdelingen te kunnen aanbieden en daarnaast een persoonlijke aanpak te kunnen waarborgen.

Nieuwbouw

Vanaf 2016 werden de voorbereidingen getroffen en op dinsdag 12 maart 2019 werd de eerste paal geslagen. Hiermee werd op officiële wijze het startsein gegeven voor een nieuwbouwuitbreiding van ruim 2000 vierkante meter in het voorjaar van 2020.

Ga naar het persbericht