Melanchthon De Blesewic, een open christelijke school waar iedereen welkom is

‘Vanuit relaties naar prestaties’ is een van onze belangrijke motto’s. Door vanuit relaties te werken vormen de bewoners van de school als vanzelf gezamenlijk een inspirerende levensgemeenschap waarbinnen je jezelf mag zijn.

Van alle bewoners van de open christelijke school verwachten we dat zij respect en interesse hebben voor de pluriformiteit aan levensbeschouwelijk geïnspireerde opvattingen van de mensen in de school.

Van de medewerkers van de school verwachten we dat zij vanuit hun rol binnen de school en op basis van de op voorhand op de Bijbelse traditie geïnspireerde waarden spelers zijn in het veld, dat zij elkaar en de leerlingen aanzetten tot nadenken over hoe zij in het leven kunnen staan en wat zij intrinsiek voor anderen kunnen betekenen.

Waaruit blijkt in de praktijk de identiteit, waar de school voor staat?

Op Melanchthon De Blesewic wordt de dag gestart met een dagopening. De school kent vieringen, momenten van bezinning en dialoog over wie we zijn, willen zijn en wat we voor elkaar willen en kunnen betekenen binnen en buiten de school.

De leerlingen en medewerkers van de school putten houvast bij het dagelijkse handelen uit de gezamenlijk gedeelde waarden en normen die verwoord zijn in het project ‘Peace Masters’ met ‘My Peace, Our Peace, World Peace’.

De waarden komen in elk vak terug, alsook buiten de lessen; het is een manier van leven en laten leven. Er zijn vakken die op dit vlak binnen de school nog duidelijker een toegevoegde vormende waarde kennen: levensbeschouwing en dramatische expressie; vakken die niet op elke school worden aangeboden.

Melanchthon De Blesewic kiest ervoor de leerlingen de gelegenheid te bieden om de vrijwillige maatschappelijke stage te lopen en zodoende iets te kunnen bijdragen aan en verantwoordelijkheid te dragen voor wat er in de maatschappij speelt.

 ‘Melanchthon De Blesewic, voor elkaar, met elkaar, voor nu en later.’

IMG_0029.JPG