Welkom!
Ook als je van een andere middelbare school komt, zal je je snel thuisvoelen op De Blesewic. In vergelijking met veel andere scholen zijn wij een kleine school. We zitten allemaal in één gebouw en we kennen elkaar; niet alleen je naam, maar ook wie je bent.

Mavo en havo
Je kan hier mavo en havo doen. Op onze mavo dagen wij jou uit in 7 vakken eindexamen te doen, om daarna makkelijker door te stromen naar havo en mbo. Welke route je ook kiest, tot en met het eindexamen blijf je bekend en vertrouwd op onze school, bij onze docenten en in ons gebouw.

Logo-De-Blesewic-Formulier-

Procedure instroom hogere leerjaren

Wat leuk dat je bij ons je schoolloopbaan wilt voortzetten! Je bent van harte welkom!

Als je wilt instromen op Melanchthon De Blesewic in een leerjaar hoger dan leerjaar 1, of gedurende het schooljaar, is onderstaande procedure van toepassing.

Wanneer je wilt instromen in een voorexamenjaar (Mavo 3 of Havo 4), dan moet je je voor 1 maart aanmelden in verband met de deadline van de profielkeuze die voor 1 april afgerond wordt. Bij aanmeldingen die na 1 maart gedaan worden, kan het voorkomen dat wij niet alle profielkeuzes kunnen honoreren.

In de regio Lansingerland en Rotterdam hebben de scholen voor voortgezet onderwijs met elkaar afgesproken dat we werken met het “overdrachtsdossier VO-VO”. Onze procedure is als volgt:

1. U belt naar 010 – 5290131 of mailt naar [email protected]

2. Uw gegevens worden genoteerd.

3. U ontvangt een pakket met een brief voor de huidige school van uw zoon/ dochter, een toestemmingsverklaring en een VO-VO overdrachtsformulier.

4. U geeft de toestemmingsverklaring en een VO-VO overdrachtsformulier af op de school van uw kind.

5. De school vult de informatie in en u levert deze vervolgens in bij onze administratie (dit mag persoonlijk of door de stukken in te scannen en te mailen naar [email protected]).

6. Zodra de informatie bij ons binnen is, bestuderen wij de gegevens.

7. De naam van uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

8. De toelatingscommissie van Melanchthon De Blesewic bepaalt of de leerling wordt toegelaten.

9. Indien dit het geval is, ontvangen u en uw kind een uitnodiging voor een intakegesprek.

10. U kunt dan na het intakegesprek uw zoon/dochter aanmelden via deze link.

11. Uw zoon/dochter wordt ingeschreven als leerling van Melanchthon De Blesewic.

jongen-achter-laptob

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Jij kiest, leert en ervaart op Melanchthon De Blesewic

Een modern gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?