Mogelijk gaat het op school niet zoals u wenst of wilt u zelfs een klacht indienen. Waar kunt u dan terecht? Ziet u problemen op school ontstaan of gaan de zaken niet zoals u zou willen, dan is de mentor van uw zoon of dochter uw eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon kan bij een situatie van ongewenst gedrag een bemiddelende rol spelen. De vertrouwenspersoon van onze school is Karin Boerefijn: [email protected].

Indien u daadwerkelijk een klacht heeft, mag u erop vertrouwen dat Melanchthon deze serieus neemt. Hiervoor geldt de volgende procedure:

Mogelijk gaat het op school niet zoals u wenst of wilt u zelfs een klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?
Ziet u problemen op school ontstaan of gaan de zaken niet zoals u zou willen, dan is de coach van uw zoon of dochter uw eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon kan bij een situatie van ongewenst gedrag een bemiddelende rol spelen.

Indien u daadwerkelijk een klacht heeft, mag u erop vertrouwen dat Melanchthon deze serieus neemt. Hiervoor geldt de volgende procedure:

  • U bespreekt uw klacht met het afdelingshoofd van de afdeling van uw zoon of dochter. Mocht u na het gesprek met het afdelingshoofd nog niet tevreden zijn over het antwoord of afhandeling van uw klacht, wendt u zich dan tot mevrouw de Jongh van Melanchthon De Blesewic, emailadres: [email protected]
  • Mocht na het contact met de vestigingsdirectie uw klacht nog steeds bestaan, dan kunt u contact opnemen met mevrouw drs. G.A. Schmidt, directeur onderwijs Melanchthon, via emailadres: [email protected] t.a.v. mevrouw Schmidt.

Heeft het contact met de vestigingsdirectie en de directeur onderwijs niet geleid tot een bevredigende oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij de algemeen directeur van Melanchthon via emailadres: [email protected], t.a.v. algemeen directeur.

Indien uiteindelijk blijkt dat u en de school er samen niet uitkomen, dan staan de volgende mogelijkheden voor u open:

Klachtenregeling CVO

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Melanchthon De Blesewic wenst alle leerlingen succes en sterkte tijdens het onderwijs op afstand

Een gloednieuw gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Melanchthon De Blesewic volgt de richtlijnen van het RIVM op, wij communiceren over de ontwikkelingen via de mail

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?