Start in havo 4

Wil je na het behalen van je mavodiploma doorstromen naar havo 4? Dat kan op De Blesewic!

Binnen onze kleinschalige mavo-havoschool hebben we al veel ervaring met het begeleiden van deze overstap. Zo zijn er voor leerlingen die deze overstap maken speciale overstapprogramma’s die je helpen om goed voorbereid aan de havo te beginnen. Je krijgt ook een coach, die met jou in gesprek gaat over hoe het met je gaat op je nieuwe school en wat jij nodig hebt. We willen ook graag dat je van tevoren goed nadenkt of de havo echt iets voor jou is en jouw motivatie bespreken we met elkaar tijdens een persoonlijk intakegesprek.

Procedure instroom hogere leerjaren

Wat leuk dat je bij ons je schoolloopbaan wilt voortzetten! Je bent van harte welkom!

Als je wilt instromen op Melanchthon De Blesewic in een leerjaar hoger dan leerjaar 1, of gedurende het schooljaar, is onderstaande procedure van toepassing.

Wanneer je wilt instromen in Havo 4 dan moet je je voor 1 maart aanmelden in verband met de deadline van de profielkeuze die voor 1 april afgerond wordt. Bij aanmeldingen die na 1 maart gedaan worden, kan het voorkomen dat wij niet alle profielkeuzes kunnen honoreren.

In de regio Lansingerland en Rotterdam hebben de scholen voor voortgezet onderwijs met elkaar afgesproken dat we werken met het “overdrachtsdossier VO-VO”. Onze procedure is als volgt:

1. U belt naar 010 – 5290131 of mailt naar [email protected]

2. Uw gegevens worden genoteerd.

3. U ontvangt een pakket met een brief voor de huidige school van uw zoon/ dochter, een toestemmingsverklaring en een VO-VO overdrachtsformulier.

4. U geeft de toestemmingsverklaring en een VO-VO overdrachtsformulier af op de school van uw kind.

5. De school vult de informatie in en u levert deze vervolgens in bij onze administratie (dit mag persoonlijk of door de stukken in te scannen en te mailen naar [email protected]).

6. Zodra de informatie bij ons binnen is, bestuderen wij de gegevens.

7. De naam van uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

8. De toelatingscommissie van Melanchthon De Blesewic bepaalt of de leerling wordt toegelaten.

9. Indien dit het geval is, ontvangen u en uw kind een uitnodiging voor een intakegesprek.

10. U ontvangt dan een inschrijfformulier en een lijst met de eventueel nog benodigde formulieren voor de inschrijving.

11. Uw zoon/dochter wordt ingeschreven als leerling van Melanchthon De Blesewic.

Wil je instromen? Neem dan contact op met mevr. Zwaard via deze link

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Jij kiest, leert en ervaart op Melanchthon De Blesewic

Een modern gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?