Ouderbetrokkenheid
Ons onderwijs is een doorlopende dialoog tussen leerling, docent en ouder. Wij zijn geïnteresseerd in elkaar, zoeken elkaar op, communiceren open en eerlijk met elkaar en vullen elkaar aan, met als doel de groei van uw kind.

Iedere leerling heeft een eigen coach. De coach is voor zowel de leerling als de ouder het eerste aanspreekpunt. 

Tijdens de We Talks vertelt uw kind over zijn/haar ontwikkeling en geeft aan welke ondersteuning hij van school en/of van u nodig heeft. Ook bespreken we welke keuzes uw kind wil maken in het rooster, aan welke Basic- en Expert Skills (klas 1 en 2) hij wil werken, wat hij wil doen in de World Experience (klas 2 en 3) en de Your Hours.

Ouderraad
Naast de betrokkenheid bij uw zoon of dochter kunt u in de Ouderraad meedenken over, en meehelpen met schoolse zaken. In de ouderraad zijn ouders uit alle leerjaren vertegenwoordigd. De Ouderraad praat mee over beleidszaken en helpt mee tijdens informatieavonden en open dagen. De ouderraad vergadert zes keer per jaar.

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Jij kiest, leert en ervaart op Melanchthon De Blesewic

Een modern gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?