Welkom op de Blesewic!

Ja, u leest het goed, want niet alleen uw kind, ook u als ouder heten wij u welkom namens de Ouderraad.

In de Ouderraad zijn ouders uit alle leerjaren vertegenwoordigd die betrokken zijn bij het wel en wee van alle leerlingen, waar uw kind ook bij hoort.

De Ouderraad praat mee over beleidszaken, maar helpt ook mee tijdens goede doelenacties, de open dagen en de avond van de diploma-uitreiking. Ook organiseren wij eens per jaar een thema avond voor alle ouders.

De ouderraad vergadert zes keer per jaar.

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe, betrokken leden die zich goed beseffen dat hun kind een aantal jaar van zijn/haar leven op de Blesewic zal zitten en het daarom belangrijk is dat dat zo goed en prettig mogelijk verloopt. Uiteraard kunt u bepaalde individuele zaken rechtstreeks met de mentor van uw kind bespreken, maar de Ouderraad staat voor het grotere, algemene plaatje en voor alle leerlingen.

Bent u zo’n betrokken ouder die zijn/haar steentje hieraan wil bijdragen, meldt u dan aan via: [email protected].   Tevens kunt u uw vragen ook stellen op dit adres.

Met vriendelijke groet,

Wendy van der Mee, Siw Schippers, Pascalle Raaphorst, Iris van der Waal, Ingrid Gorsira.