Hier kunt u de overgangsnormen downloaden zoals die gelden voor het schooljaar 2015-2018. Deze overgangsnormen zullen ook gelden voor het schooljaar 2018-2019.

Overgangsnormen 2015-2018