Vrijwillige bijdrage
Wij bieden de leerlingen activiteiten en diensten aan die niet volledig kunnen worden bekostigd uit de middelen die de school van de overheid ontvangt. Bijvoorbeeld culturele en sportieve activiteiten,  vieringen, ICT-voorzieningen, bedrijfsbezoeken, verzekeringen, atlassen of woordenboeken (klassensets) en communicatiemiddelen. Daarnaast kan er sprake zijn van klasgebonden activiteiten of diensten, zoals een introductieprogramma, een excursie, werkweek of buitenlandse reis. Deze kosten kunnen per vestiging, per leerjaar en vaak zelfs per klas verschillen.

Wij vragen daarom de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage in de kosten. De algemene kosten brengen we in rekening bij de ouders/verzorgers van alle leerlingen. De klasgebonden kosten alleen bij de ouders/verzorgers van de leerlingen in de betreffende klas.

De vrijwillige bijdrage voor schooljaar 19-20 bedroeg € 319 voor de brugklas inclusief kamp. Wegens Corona is er in schooljaar 20-21 geen representatief bedrag geïnd. We hopen dat schooljaar 21-22 weer een jaar vol activiteiten mag worden. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de wijze van heffing en de hoogte van het bedrag.

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Melanchthon De Blesewic wenst alle leerlingen succes en sterkte tijdens het onderwijs op afstand

Een gloednieuw gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Melanchthon De Blesewic volgt de richtlijnen van het RIVM op, wij communiceren over de ontwikkelingen via de mail

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?