Ziekte, absentie & leerplicht

  • Afwezigheid van een leerling moet vóór 8.15 uur gemeld worden via SOMtoday. U kunt ook een mail sturen naar [email protected].
  • In geval van ziekte tijdens de schooldag mag de leerling vertrekken nadat hij/zij toestemming heeft gevraagd aan het leerjaarcoördinator. Als de leerling thuis is aangekomen, dient één van de ouders/verzorgers dit telefonisch door te geven aan de school.
  • Als een leerling vóór of tijdens de les moet vertrekken of als hij later op school komt in verband met een afspraak elders, moet hij dit voor aanvang van de eerste les op school melden bij de receptie/administratie. Dit kan met een door één van de ouders/verzorgers ondertekend briefje.
  • Leerlingen die vóór het einde van de les weg moeten, halen vooraf een ‘vrij-uit-de-lesbriefje’ bij de receptie/administratie.
  • Richtlijn is doktersafspraken en dergelijke zoveel mogelijk buiten de lestijden te maken.
  • Als een leerling zonder melding afwezig is, belt de school naar de ouders om zeker te weten dat de leerling met reden afwezig is.
  • In uitzonderlijke gevallen wordt er verlof buiten de schoolvakanties verleend. De aanvraagformulieren voor bijzonder verlof zijn verkrijgbaar bij de receptie. Dit formulier dient 14 dagen voor de datum van verlof ingeleverd te worden bij het desbetreffende leerjaarcoördinator.
  • Op de website van de Gemeente Lansingerland is een overzichtelijk stroomschema voor verlof buiten de schoolvakanties weergegeven.

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Jij kiest, leert en ervaart op Melanchthon De Blesewic

Een modern gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?