Ziekte, absentie & leerplicht

  • Afwezigheid van een leerling moet vóór 8.15 uur telefonisch worden doorgegeven aan de school.
  • In geval van ziekte tijdens de schooldag mag de leerling vertrekken nadat hij/zij toestemming heeft gevraagd aan het afdelingshoofd. Als de leerling thuis is aangekomen, dient één van de ouders/verzorgers dit telefonisch door te geven aan de school.
  • Als een leerling vóór of tijdens de les moet vertrekken of als hij later op school komt in verband met een afspraak elders, moet hij dit voor aanvang van de eerste les op school melden bij de receptie. Dit kan met een door één van de ouders/verzorgers ondertekend briefje.
  • Leerlingen die vóór het einde van de les weg moeten, halen vooraf een ‘vrij-uit-de-lesbriefje’ bij de receptie.
  • Richtlijn is doktersafspraken en dergelijke zoveel mogelijk buiten de lestijden te maken.
  • Als een leerling zonder melding afwezig is, belt de school naar de ouders om zeker te weten dat de leerling met reden afwezig is.
  • In uitzonderlijke gevallen wordt er verlof buiten de schoolvakanties verleend. De aanvraagformulieren voor bijzonder verlof zijn verkrijgbaar bij de receptie. Dit formulier dient 14 dagen voor de datum van verlof ingeleverd te worden bij het desbetreffende afdelingshoofd.
  • Op de website van de Gemeente Lansingerland is een overzichtelijk stroomschema voor verlof buiten de schoolvakanties weergegeven.

Your Hours

Coaching

World Experience

We Talks

Melanchthon De Blesewic wenst alle leerlingen succes en sterkte tijdens het onderwijs op afstand

Een gloednieuw gebouw met plekken voor coaching, science en beeldende vorming

Melanchthon De Blesewic volgt de richtlijnen van het RIVM op, wij communiceren over de ontwikkelingen via de mail

Coaching: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?