We geven op De Blesewic veel aandacht aan de manier waarop jij je ontwikkelt. Je werkt daarom niet alleen aan kennis, maar ook aan vaardigheden. Naast je gewone programma ontwikkel je Basic Skills.

Je vakken

In elke brugklas krijg je dezelfde vakken. Natuurlijk zit daar Nederlands, Engels en wiskunde bij. Daarnaast krijg je vakken zoals Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, levensbeschouwing en bewegingsonderwijs. Maar je krijgt ook techniek/science, beeldende vakken, muziek en drama. En voor rekenen en taal staan aparte uren op je rooster. In de tweede klas krijg je ook de vakken economie, Duits en natuur- /scheikunde.

WORLD Experience 

Op je rooster staan ook uren voor het WORLD Experience-programma met:
Business, techniek, kunst, sport, muziek, theater.
Daarnaast werken we met WE-weken waarin we de focus leggen op de wereld en ervaringen buiten school.

Digital Experience Folder

Al je ervaringen, keuzes, beoordelingen, vaardigheden en talenten verzamel je in je Experience Folder. Deze gebruik je tijdens je coach-gesprekken en tijdens de WE-talks met je coach en je ouders.

Huiswerkbegeleiding

De Blesewic heeft een samenwerking met Studiekring, een extern huiswerkbegeleidings instituut. Van drie tot zes geeft Studiekring huiswerkbegeleiding op De Blesewic, voor als je wat meer structuur nodig hebt bij het maken en leren van je huiswerk. Voor meer informatie over de kosten en inhoud van deze begeleiding kunt je kijken op:
http://www.studiekring.nl/

  logo_Studiekring_kleur3