Wil je je aanmelden bij ons?

Kennismakingsgesprek
Ben je enthousiast over onze school en wil je je aanmelden bij ons? Dan willen wij graag met je in gesprek om je beter te leren kennen. Hiervoor maken we een afspraak. Gezamenlijk gaan we bespreken of je je thuis gaat voelen en zal kunnen presteren bij ons. Natuurlijk heeft dat te maken met het niveau waarop je instroomt, eventuele ideeën die je hebt over je schoolloopbaan op Melanchthon en vooral met het soort school dat we zijn. We spreken over ons onderwijsconcept en de manier van leven en werken op Melanchthon Kralingen. We willen dat je op je plek bent bij ons, want wij geloven in jou en weten dat jij veel kunt bereiken als je je thuis voelt!

Ga naar het formulier voor een afspraak

OverstapRoute Rotterdam PO-VO
In Rotterdam hebben we afspraken gemaakt over de overstap van basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Deze afspraken zijn vastgelegd in de OverstapRoute en daaraan moet elke school in  Rotterdam zich houden – en daar zijn wij blij mee. Het wordt daardoor voor u duidelijker en eerlijker hoe de overstap van PO naar VO verloopt binnen Rotterdam. U kunt de gehele OverstapRoute, inclusief alle afspraken hier downloaden. Daarin vindt u ook de OverstapRouteKaart, waar u heel makkelijk het tijdpad kunt aflezen.
Voor Melanchthon Kralingen gelden twee OverstapRouteKaarten: 1) de reguliere overstap PO-VO en 2) de lwoo-overstap PO-VO. Voor beide geldt een iets andere route, maar voor ons telt het belangrijkste: je bent bij ons van harte welkom!

Randvoorwaarden

  • Heb je een advies gekregen dat past bij onze school? (m/h, mavo/vmbo-(g)/t, k/(g)t, kbl, b/k of bbl)
  • Pas je in ons schoolprofiel?
  • Ben je het eens met onze visie en schoolregels?
    Zo ja, dan kun je je aanmelden bij onze school en maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Als je met je ouders/verzorgers bij ons langskomt, neem dan het volgende mee:

  • Schriftelijk advies van je basisschool (schooladviesformulier) met de unieke code die je van je basisschool hebt ontvangen. Alleen hiermee kun je je definitief bij ons aanmelden.
  • Eventuele overige informatie die van belang kan zijn voor ons (bijv. dyslexieverklaring en evt. andere onderzoeksresultaten)

Voorrangsregel
Mocht het zo zijn dat heel veel kinderen voor onze school kiezen en wij niet alle leerlingen kunnen plaatsen om op een prettige manier samen te leven in het gebouw en de onderwijskwaliteit te garanderen, zal onze voorrangsregel in werking treden.

De volgende groep heeft voorrang: leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op onze schoolvestiging hebben, dit geldt ook voor half-, stief- en pleegbroer en -zus.
We hebben plaats voor 100 brugklas-leerlingen. We streven naar 1 bbl-klas, 2 (bbl)/kbl-klassen en 2 (kbl)/tl/mavo-klassen.

Veel gestelde vragen (FAQ)
Wij hebben een pagina gemaakt met de meestvoorkomende vragen over de aanmeldprocedure. Je vindt deze hier.

Tijdpad

LOTING
Voor schooljaar 2019-2020 hebben we te maken gehad met overaanmelding, alleen voor leerlingen met een bl-advies. Dat is aan de ene kant heel fijn, veel leerlingen willen immers graag naar Melanchthon Kralingen komen, maar we realiseren ons dat we daardoor ook veel leerlingen moeten gaan teleurstellen.

De procedure en de exacte lotingsuitslag vindt u hier.

INSCHRIJVEN
* leerlingen die leerwegondersteuning (lwoo) nodig hebben kunnen zich in februari al vooraanmelden. Uiterlijk 12 maart moeten zij zijn ingeschreven.
* vanaf 2 maart 2020 voor reguliere leerlingen, dus zonder leerwegondersteuning (lwoo). Tot uiterlijk 12 maart 2020.
Extra inschrijfmomenten (afspraak niet nodig)
*
woensdagavond 04 maart (19.00 – 21.00 uur)
*
zaterdagochtend 07 maart (10.00 – 12.30 uur)
*
woensdagavond 11 maart (19.00 – 21.00 uur)

* vanaf 23 maart 2020 voor leerlingen die zijn uitgeloot op een andere school, of nog helemaal geen school hebben gevonden (ronde 2).
Inschrijven kan dagelijks, graag volgens afspraak
– Vredenoordplein 60,  telefoonnummer: (010) 452 61 38

Zij-instromers (voor leerjaar 2, 3 of 4)
Als je al op een andere school voor voortgezet onderwijs zit, maar toch liever naar onze school komt (wat wij natuurlijk volledig begrijpen!), dan maak je een afspraak met de coördinator van het leerjaar waarvoor jij je komt inschrijven. Wij hebben altijd contact met de school van herkomst en kunnen je pas plaatsen als wij een eerlijk en volledig dossier van jou hebben kunnen beoordelen.
leerjaarcoördinator leerjaar 2 en 3: de heer P. Tjin-A-Koeng
leerjaarcoördinator leerjaar 4: de heer P. Herweijer
T: (010) 452 61 38

Afspraak maken voor aanmelden Melanchthon Kralingen