Een gedegen, weloverwogen keuze voor vervolgopleiding en beroep, waardoor uitval in het vervolgonderwijs voorkomen wordt.

Onze schooldecaan, mevrouw P.G.L. Römer, helpt leerlingen graag bij het vinden van een passende vervolgopleiding. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om leerlingen kennis te laten maken met het beroepenveld. Al vanaf leerjaar 1 bouwen de leerlingen een digitaal portfolio op in het programma Qompas. Daarin zien leerlingen de kansen en mogelijkheden van de verschillende beroepen en ze leren hun eigen interesses en kwaliteiten ontdekken. 

Leerlingen brengen een bezoek aan bedrijven. We gaan naar het Shell Energylab, terwijl de marine en een havenexcursie belangrijke en leuke onderdelen zijn van het programma. ‘Role Models’ komen in school om te vertellen over hun vervolgopleiding en carrière, dat zijn oud-leerlingen die komen vertellen over hun huidige beroep of opleiding. Leerlingen gaan in leerjaar 3 en 4 op stage en hebben allemaal een digitale portfolio loopbaanoriëntatie .

Naast de decaan heeft de school een schoolloopbaancoach, mevrouw A. Doga, in dienst. Zij voert loopbaangesprekken met leerlingen die twijfels hebben over hun vervolgopleiding. Met behulp van testresultaten kijkt ze samen met de leerling en ouders naar arbeidsmarktperspectieven en vervolgopleidingen. We zien dat onze leerlingen bovengemiddeld goed scoren op hun vervolgopleiding op mbo of havo, hun opleiding sneller afronden en minder vaak wisselen van opleiding dan landelijk gemiddeld. Daaraan kun je zien dat onze aandacht hiervoor goed werkt!

naamloos naamloos2  naamloos4