Hier vindt u de documenten, die betrekking hebben op onze nieuwbouwplannen aan het Vredenoordplein.

* Programma van Eisen: Programma van Eisen (met bijlagen
* Addendum PvE: Addendum Programma van Eisen Melanchthon Kralingen Vredenoordplein

* Massastudie: Massastudie

* Voorlopig ontwerp plein: Pleinsuggestie
Dit betreft slechts een suggestie: de komende tijd zullen alle betrokkenen, inclusief de klankbordgroep bewoners Vredenoordplein, tot een definitief plan komen.

* Overallplanning Nieuwbouw: Planning

* Medegebruik gymzaal e.d.: Medegebruik gymzaal, studio e.d. voor algemeen maatschappelijk nut

* Ontwerp terrein school: Terreinindeling school
Het van-plint-tot-plintontwerp is nog in ontwikkeling door de architect van de Gemeente.

* Eindpresentatie buurtbewoners Nieuwbouw (27 juni 2016): Eindpresentatie

* Presentatie “Een school voor de wijk” (27 juni 2016): presentatie

* Informatiebrief omwonenden start sloopwerkzaamheden: brief

* Informatiebrief omwonenden start bouwwerkzaamheden: brief